malinux

malinux' lillablogg

Vanskelighetsgrader for guider

Vanskelighetsgradsystemet indikerer hvor lett eller vanskelig jeg mener en guide har.
Selv om noe er kategorisert, som enkelt, så krever de likevel at man har noe grunnleggende forståelse av datamaskiner.

Det er også viktig å huske på at dette graderingssystemet er subjektivt, da vanskelighetsgraden vurderes av meg, eller av gjestebloggeren. Det jeg syntes er vanskelig, kan vise seg å være lett andre og det jeg syntes er lett, er kanskje vanskelig for andre igjen.

Kom gjerne med tilbakemeldinger om du er uenig med noen av vanskelighetsgraderingene på guider. Det er jo dumt om jeg markerer guider med sort om de burde vært markert grønt, eller motsatt, for å ta et banalt eksempel 🙂

Vanskeligheten står i toppen under tittelen på følgende måte:

Vanskelighetsgrad: <farge>

For eksempel:

Vanskelighetsgrad: Grønn

Grønn == Lett. Krever grunnleggende Ubuntu/Debian-ferdihgeter, men krever ikke at du har mye forkunnskaper. Her vil det alltid være mye eksempelbilder. Innlegg med denne vanskelighetsgraden, kan inneholde framgangsmåter som er i de andre kategoriene, men det vil alltid være en grønn fremgangsmåte i tilegg.

En grønn fremgangsmåte krever ikke kompilering av kode, med mindre en guide skulle være en grunnleggende kompileringsguide.

Blå (evt. annen farge) == Middels. Krever at man har kunnskap utover det grunnleggende. Kjennskap til Ubuntu og/eller Debian, samt grunnleggende bash-kunnskaper og har kjennskap til én, eller flere teksteditorer for redigering av tekst, og hvordan disse åpnes opp fra terminalen.

Rød == Krevende. Krever at du har over middels forståelse av Ubuntu eller Debian.

Sort == Veldig krevende. Krever at du har datakunnskaper godt over gjennomsnittet. Guide-innlegg som er merket med kan inneholde prosedyrer som potensielt kan brekke systemet ditt. Derfor kreves det at du har store kunnskaper og vet hva du gjør, og er inne forstått med eventuell risiko.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.